Институт экономики и торговли
Психологияи синусолӣ
Добавил: Абдуллоев А. ., в 10.01.2020 09:15
Автор: Буйдоқов Холмурод, Наҷимова Ҳалимахон
Рубрика: Педагогика ва психология бо забони тоҷикӣ
Издательство: "Ирфон"
Год издания: 2014 Язык книги: Таджикский
Тип: Электронный Страниц: 133

Оценка:

: 614 : 0 : 102 : 0

Аннотация книги

Д ар китоб бо назардош ти ш ароитхои нави ичтим оию иктисодй ва ком ёбиву дастовардхои илми психология асосхои м асоили умум ии психологияи фаъолияти касбии калонсолон, сохаи эхсосотию иродавии одам и калонсол, инчунин хусусиятхои фардии он мавриди ом узиш карор д о д а меш аванд. К и тоб бар ои устод, дониш чуёни м актабхои олй тавсия карда мешавад. Рисола самту чапбахои касбй д ор ад ва бахри хамаи он хое мапчур м егардад, ки ба фаъолияти мехнатй маш гуланд.